Archief januari 2010

ALV 1 maart

donderdag 21 januari 2010

Aan de leden van TTVBreda,

Op dinsdag 5 januari en maandag 11 januari 2010 heeft onder leiding van Ad den Boer, als onafhankelijk bemiddelaar, overleg plaats gevonden om tot een oplossing te komen van de huidige bestuurscrisis. Aanwezig waren degenen die zich bereid hadden verklaard in een toekomstig bestuur zitting te nemen, dan wel ideeën hadden hoe verder te gaan. Afgelopen maandag zijn we tot  een drietal mogelijke scenario’s gekomen. Eén van die scenario’s heeft een zodanig ambitieniveau dat naast Ad (als voorzitter voor twee jaar), zich vijf leden bereid verklaarden zitting te willen nemen in een bestuur op deze basis. De drie scenario’s worden nader uitgewerkt en met de gekozen optie en de invulling van de zetels, voorgelegd aan de Algemene Leden Vergadering voor 2010. Als datum is maandag 1 maart a.s. gekozen, aanvang 20.00 uur in de ontmoetingsruimte aan de Viandenlaan 3. Ik verzoek u op deze, voor het voortbestaan van onze vereniging, uiterst belangrijke bijeenkomst, in grote getale aanwezig te zijn. Reden nu reeds deze datum te communiceren. De agenda, bedoelde scenario’s en kandidaat bestuursleden e.d. worden tijdig voor de vergaderdatum aan u toegezonden. Uiteraard blijft de mogelijkheid bestaan zich als (tegen)kandidaat te melden. In elk geval zie ik u op 1 maart a.s.!!!

Met sportieve groet

Gerard van der Laan

secretaris a.i.