Contributie en opzegging

Contributie

Per 1 januari 2016 is de jaarcontributie vastgesteld op €162,70. Dit is inclusief basisbondscontributie (NTTB, €18,70 per jaar of deel daarvan) en exclusief competitiebijdrage (Baronie en NTTB). Indien het lidmaatschap in de loop van een verenigingsjaar ingaat, zal de resterende contributie (exclusief het basisbondscontributie-deel) evenredig worden aangepast (€12,00 per maand korting).

Voor competitiespelers geldt naast de basiscontributie een competitiebijdrage. Deze bijdragen worden jaarlijks door de bonden (NTTB en Baronie) vastgesteld en vervolgens apart per competitieseizoen bij de competitiespelende leden in rekening gebracht.

 

TTVBreda contributiebedragen 2017
ALLE LEDEN (januari t/m december 2017)
   SENIOREN  JEUGD
TTVBreda  €               144,00  €                   144,00
NTTB Bondscontributie  €                 16,50  €                     16,50
NTTB Afdelingscontributie ZuidWest  €                    2,20  €                       2,20
Totaal contributie per jaar  €               162,70  €                   162,70
TOESLAG VOOR LEDEN DIE NTTB-COMPETITIE SPELEN (januari t/m juni 2017)
   SENIOREN  JEUGD
TTVBreda  €                    6,00  €                       6,00
NTTB Bond  €                 22,00  €                     14,50
NTTB Afdeling ZuidWest  €                    3,50  €                       2,20
Totaal competitietoeslag per half jaar (jan t/m jun)  €                 31,50  €                     22,70
TOESLAG VOOR LEDEN DIE NTTB-COMPETITIE SPELEN (juli t/m december 2017)
   SENIOREN  JEUGD
TTVBreda  €                    6,00  €                       6,00
NTTB Bond  €                 22,00  €                     14,50
NTTB Afdeling ZuidWest  €                    3,50  €                       2,20
Totaal competitietoeslag per half jaar (jul t/m dec)  €                 31,50  €                     22,70
TOESLAG VOOR LEDEN DIE BARONIE-COMPETITIE SPELEN (januari t/m juni 2017)
   SENIOREN  JEUGD
TTVBreda  €                    6,00  €                       6,00
Baronie Bond**  €                   5,25  €                       5,25
Totaal competitietoeslag per half jaar (jan t/m jun)  €                 11,25  €                    11,25
TOESLAG VOOR LEDEN DIE BARONIE-COMPETITIE SPELEN (juli t/m december 2017)
   SENIOREN  JEUGD
TTVBreda  €                    6,00  €                       6,00
Baronie Bond**  €                   5,25  €                       5,25
Totaal competitietoeslag per half jaar (jul t/m dec)**  €                 11,25  €                    11,25
*: bedrag onder voorbehoud, wegens NTTB-afdelingsbedragen voor ZuidWest nog niet bekend
**: bedrag onder voorbehoud, wegens Baronie-bedragen nog niet bekend.
Tafeltennisintroductiekaart jeugd (strippenkaart) voor 4 keer spelen  €                     15,00

 

TTVBreda contributiebedragen 2016:

ALLE LEDEN (januari t/m december 2016)
 SENIOREN  JEUGD
TTVBreda  €               144,00  €                   144,00
NTTB Bondscontributie  €                 16,50  €                     16,50
NTTB Afdelingscontributie ZuidWest*  €                    2,20  €                       2,20
Totaal contributie per jaar  €               162,70  €                   162,70
TOESLAG VOOR LEDEN DIE NTTB-COMPETITIE SPELEN (januari t/m juni 2016)
 SENIOREN  JEUGD
TTVBreda  €                    6,00  €                       6,00
NTTB Bond  €                 21,00  €                     14,00
NTTB Afdeling ZuidWest  €                    3,50  €                       2,20
Totaal competitietoeslag per half jaar (jan t/m jun)  €                 30,50  €                     22,20
TOESLAG VOOR LEDEN DIE NTTB-COMPETITIE SPELEN (juli t/m december 2016)
 SENIOREN  JEUGD
TTVBreda  €                    6,00  €                       6,00
NTTB Bond  €                 22,00  €                     14,50
NTTB Afdeling ZuidWest*  €                    3,50  €                       2,20
Totaal competitietoeslag per half jaar (jul t/m dec)*  €                 31,50  €                     22,70
TOESLAG VOOR LEDEN DIE BARONIE-COMPETITIE SPELEN (januari t/m juni 2016)
 SENIOREN  JEUGD
TTVBreda  €                    6,00  €                       6,00
Baronie Bond  €                    5,25  €                       5,25
Totaal competitietoeslag per half jaar (jan t/m jun)  €                 11,25  €                     11,25
TOESLAG VOOR LEDEN DIE BARONIE-COMPETITIE SPELEN (juli t/m december 2016)
 SENIOREN  JEUGD
TTVBreda  €                    6,00  €                       6,00
Baronie Bond**  €                    5,25  €                       5,25
Totaal competitietoeslag per half jaar (jul t/m dec)**  €                 11,25  €                     11,25
*: bedrag onder voorbehoud, wegens NTTB-afdelingsbedragen voor ZuidWest nog niet bekend
**: bedrag onder voorbehoud, wegens Baronie-bedragen nog niet bekend.

 

Opzegging

In de STATUTEN en het HUISHOUDELIJK REGLEMENT is vastgelegd dat het lidmaatschap loopt per kalenderjaar (van 1 januari tot en met 31 december). Opzegging dient schriftelijk te  geschieden  bij  de  penningmeester (penningmeester@ttvbreda.nl). De  opzegging  moet  plaatsvinden  vóór  1  december  van  het  lopende verenigingsjaar.  Opzegging van jeugdleden is ook mogelijk per half jaar. De opzegging dient in dat geval plaats te vinden vóór 1 juni van het lopende verenigingsjaar.