Spring naar inhoud

Prijslijst / Contributie

Contributie

Per 1 januari 2018 is de jaarcontributie vastgesteld op €163,00. Dit is inclusief basisbondscontributie (NTTB, €19,00 per jaar of deel daarvan) en exclusief competitiebijdrage (Baronie en NTTB). Indien het lidmaatschap in de loop van een verenigingsjaar ingaat, zal de resterende contributie (exclusief het basisbondscontributie-deel) evenredig worden aangepast (€12,00 per maand korting).

Voor competitiespelers geldt naast de jaarcontributie een competitiebijdrage (toeslag). Deze bijdragen worden jaarlijks door de bonden (NTTB en Baronie) vastgesteld en vervolgens apart per competitieseizoen bij de competitiespelende leden in rekening gebracht.

De contributiebedragen worden jaarlijks aan het begin van het jaar (december/januari) d.m.v. een factuur in rekening gebracht. Nieuwe leden ontvangen de factuur na ontvangst van het inschrijfformulier.

Prijslijst / Contributiebedragen 2018

WatBedragVoor wie
Contributie per jaar (januari t/m december)€ 163,00Elk lid
Competitietoeslag NTTB-competitie, per half jaar (jan-jun)€ 31,50Elk lid dat deelneemt aan NTTB-competitie
Competitietoeslag NTTB-competitie, per half jaar (jul-dec)€ 31,50Elk lid dat deelneemt aan NTTB-competitie
Competitietoeslag Baronie-competitie, per half jaar (jan-jun)€ 11,25Elk lid dat deelneemt aan Baronie-competitie
Competitietoeslag Baronie-competitie, per half jaar (jul-dec)€ 12,00*Elk lid dat deelneemt aan Baronie-competitie
Tafeltennisintroductiekaart (strippenkaart) voor 4 keer spelen€ 15,00Aspirant-leden**
Club-shirt€ 20,00
Goed allround tafeltennisbatje met opberghoesje€ 40,00
Tafeltennistafel (gebruikt)€ 100,00
* Bedrag onder voorbehoud wegens Baronie-bedragen nog niet bekend.
** Aspirant-leden: 1 x vrijblijvend en gratis meespelen, daarna 1 x mogelijkheid voor strippenkaart van 15,00 voor 4 keer meespelen. Daarna beslissen wel of geen lidmaatschap.