Contributie

In de ALV is besloten dat over de contributie van 2019 een korting wordt verleend van €43,00. Daarmee is per 1 januari 2019 de jaarcontributie voor leden die geen NTTB spelen spelen vastgesteld op €100,00. Voor leden die wel NTTB spelen is de jaarcontributie €120,00. Dit is dan inclusief basisbondscontributie van de NTTB. De jaarcontributie is exclusief competitiebijdrage (Baronie en NTTB). Indien het lidmaatschap in de loop van een verenigingsjaar ingaat, zal de resterende contributie (exclusief het basisbondscontributie-deel) evenredig worden aangepast (€8,33 per maand korting).

Voor competitiespelers geldt naast de jaarcontributie een competitiebijdrage (toeslag). Deze bijdragen worden jaarlijks door de bonden (NTTB en Baronie) vastgesteld en vervolgens apart per competitieseizoen bij de competitiespelende leden in rekening gebracht.

De contributiebedragen worden jaarlijks aan het begin van het jaar (december/januari/februari) d.m.v. een factuur in rekening gebracht. Nieuwe leden ontvangen de factuur na ontvangst van het inschrijfformulier.

Prijslijst / Contributiebedragen 2018

Wat BedragVoor wie
Contributie per jaar (januari t/m december) € 163,00 Elk lid
Competitietoeslag NTTB-competitie, per half jaar (jan-jun)
€ 31,50
Elk lid dat deelneemt aan NTTB-competitie
Competitietoeslag NTTB-competitie, per half jaar (jul-dec) € 31,50
Elk lid dat deelneemt aan NTTB-competitie
Competitietoeslag Baronie-competitie, per half jaar (jan-jun) € 11,25 Elk lid dat deelneemt aan Baronie-competitie
Competitietoeslag Baronie-competitie, per half jaar (jul-dec) € 12,00* Elk lid dat deelneemt aan Baronie-competitie
Tafeltennisintroductiekaart (strippenkaart) voor 4 keer spelen € 15,00 Aspirant-leden**
Club-shirt € 20,00
Goed allround tafeltennisbatje met opberghoesje € 40,00
Tafeltennistafel (gebruikt) € 100,00

* Bedrag onder voorbehoud wegens Baronie-bedragen nog niet bekend.
** Aspirant-leden: 1 x vrijblijvend en gratis meespelen, daarna 1 x mogelijkheid voor strippenkaart van 15,00 voor 4 keer meespelen. Daarna beslissen wel of geen lidmaatschap.