Contributie

De Tarieven voor 2020 zijn vastgesteld. De jaarcontributie is nu €132,- (€11,- per maand) voor recreanten en €156,- (€13,- per maand) voor competitiespelers. Dit is exclusief de competitietoeslagen voor de competitiespelers.

Voor competitiespelers geldt naast de jaarcontributie een competitiebijdrage: €32,- per halfjaar NTTB en €12,- per halfjaar Baronie. Deze bijdragen worden jaarlijks door de bonden (NTTB en Baronie) vastgesteld en vervolgens apart per competitieseizoen bij de competitiespelende leden in rekening gebracht.

De contributiebedragen worden jaarlijks aan het begin van het jaar (december/januari/februari) d.m.v. een factuur in rekening gebracht. Nieuwe leden ontvangen de factuur na ontvangst van het inschrijfformulier.

Prijslijst / Contributiebedragen per 1 januari 2020

Contributie per maand *€ 11,00Elk lid dat niet deelneemt aan de competitie
Contributie per maand *€ 13,00Elk lid dat deelneemt aan de competitie
Competitietoeslag NTTB-competitie, per half jaar (jan-jun)€ 32,00Elk lid dat deelneemt aan NTTB-competitie
Competitietoeslag NTTB-competitie, per half jaar (jul-dec) **€ 32,00Elk lid dat deelneemt aan NTTB-competitie
Competitietoeslag Baronie-competitie, per half jaar (jan-jun)€ 12,00Elk lid dat deelneemt aan Baronie-competitie
Competitietoeslag Baronie-competitie, per half jaar (jul-dec)€ 12,00Elk lid dat deelneemt aan Baronie-competitie
Tafeltennisintroductiekaart (strippenkaart) voor 4 keer spelen ***€ 15,00Aspirant-leden
Club-shirt€ 20,00 
Goed allround tafeltennisbatje met opberghoesje€ 40,00 
Tafeltennistafel (gebruikt)€ 100,00 

* de contributie is per jaar vooruit verschuldigd en geldt bij gewijzigde situatie altijd per halfjaar
** onder voorbehoud van aanpassing van de tarieven door de NTTB
*** Aspirant-leden: 1 x vrijblijvend en gratis meespelen, daarna 1 x mogelijkheid voor strippenkaart van 15,00 voor 4 keer meespelen. Daarna beslissen wel of geen lidmaatschap.