Algemene informatie

Ledenadministratie / info nieuwe leden

Bestuur

Technische Commissie

Communicatie

Speellocatie

Gemeentelijk Sportcentrum De Scharen
Voorzaal (woensdagen) of Gymzaal achter (vrijdagen)
Topaasstraat 13
4817 HA  BREDA
Telefoonnummer van het Sportcentrum: 076-5293799

BarSportcafé De Scharen