Spring naar inhoud

Home / Algemene informatie

Introductie en uitnodiging

Zowel voor recreanten als voor spelers/speelsters die het leuk vinden om in competitieverband hun sport te beoefenen biedt TTV Breda mogelijkheden.

Als je belangstelling hebt om te gaan tafeltennissen, kun je altijd een keer vrijblijvend langskomen tijdens de speeltijden op woensdagavond (20:00 - 22:00) in Sportcentrum De Scharen. Je hoeft hiervoor van te voren geen afspraak te maken en een batje kun je van de club lenen. Er is dan de mogelijkheid om eerst 1 keer gratis en vrijblijvend te komen spelen en te zien of de vereniging je bevalt. Daarna is er de mogelijkheid om een introductiekaart te nemen (4 x spelen voor €15,00), of gewoon direct lid te worden.

Op de woensdagavond kun je hierover verdere informatie ontvangen (vraag naar de penningmeester).  Lid worden van onze vereniging kan d.m.v. het inschrijfformulier.  Dit kun je downloaden, maar ook verkrijgen bij de penningmeester of een van de andere bestuursleden. Je mag het inschrijfformulier na ondertekening inleveren bij, of als scan toesturen aan, de penningmeester.

Wij hebben m.i.v. 1-1-2018 helaas geen speciale mogelijkheid meer voor jeugd om te tafeltennissen. Ook is er geen trainer die training geeft.

 

Vrij spelen / recreanten

Op woensdagavond is er vrij spelen voor recreanten van 20:00 tot 22:00 op de locatie Topaasstraat 13 te Breda (Gemeentelijk Sportcentrum De Scharen, Voorhal). Na afloop, of tussendoor als je even wilt uitrusten, kun je wat drinken aan de gezellige bar op de eerste verdieping.

 

Competitie

TTV Breda speelt zijn competitiewedstrijden bij twee verschillende bonden, namelijk de NTTB en de Tafeltennisbond "De Baronie". De thuiswedstrijden zijn in het Gemeentelijk Sportcentrum De Scharen, Topaasstraat 13, Breda. Bij beide bonden kunnen zowel heren, dames als gemengde teams terecht. Indien je geïnteresseerd bent in het spelen van competitie kun je jezelf aanmelden bij de wedstrijdsecretaris.

De thuiswedstrijden van de NTTB-competitie zijn op de vrijdagavond. De uitwedstrijden van de NTTB-competitie zijn meestal ook op vrijdagavond. Zie ook: Competitie.

De thuiswedstrijden van de de Baronie-competitie  zijn op de woensdagavond. De uitwedstrijden van de Baronie-competitie  kunnen op alle doordeweekse avonden zijn. Zie ook: Competitie.

 

Toernooien

Ieder jaar worden er vele toernooien georganiseerd voor zowel NTTB-spelers als voor Baronie-spelers. Informatie over deze toernooien wordt verspreid via e-mail door de secretaris en/of wedstrijdsecretaris. De vereniging zelf organiseert ook nog ieder jaar een plankentoernooi en de clubkampioenschappen.

 

Contributie

Per 1 januari 2018 is de jaarcontributie vastgesteld op €163,00. Dit is inclusief basisbondscontributie (NTTB, €19,00 per jaar of deel daarvan) en exclusief competitiebijdrage (alleen als je competitie speelt). Indien het lidmaatschap in de loop van een verenigingsjaar ingaat, zal de resterende contributie worden aangepast (€12,00 per maand korting).

Voor competitiespelers geldt naast de basiscontributie een competitiebijdrage. Deze bijdragen worden jaarlijks door de bonden (NTTB en Baronie) vastgesteld en vervolgens apart per competitieseizoen bij de competitiespelende leden in rekening gebracht.

Alle exacte contributiebedragen staan hier: Contributiebedragen 2018.

 

Clubshirt en tafeltennismaterialen

Via de penningmeester is het clubshirt verkrijgbaar (€20,00) en meestal ook een goed basis batje met hoesje voor een goede prijs. Zie ook Prijslijst of informeer bij de penningmeester via penningmeester@ttvbreda.nl.

shirt-2005

De kleuren van de clubkleding zijn blauw en zwart. Het clubtenue bestaat uit het clubshirt en een zwarte sportbroek/-rok.

 

Einde lidmaatschap

In de Statuten en het Huishoudelijk reglement is vastgelegd dat het lidmaatschap formeel  loopt per kalenderjaar (van 1 januari tot en met 31 december) en niet tussentijds kan worden opgezegd. Opzegging dient altijd schriftelijk te geschieden bij de penningmeester (penningmeester@ttvbreda.nl). Mondeling melding dat je gaat stoppen wordt niet beschouwd als daadwerkelijke opzegging. De opzegging moet plaatsvinden vóór 1 december van het lopende verenigingsjaar.

Onder bepaalde voorwaarden echter, is opzegging in de praktijk ook mogelijk per kwartaal. In dat geval dient uiterlijk 1 maand vóór het einde van het kwartaal de opzegging schriftelijk ontvangen te zijn (op penningmeester@ttvbreda.nl), anders loopt het nog een kwartaal extra door (dit heeft te maken met verplichtingen aan de tafeltennisbond NTTB). Je krijgt dan de contributie voor de resterende kwartalen retour (na verrekening van eventuele nog openstaande bedragen).